Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 10 december klockan 19.00, i matsalen på Billströmska Folkhögskolan

Kvällens tema är integration och kvällens gäst är Ann-Sofie ”Soffan” Hermansson.

  • Integration, kvällens tema
  • Motionsbehandling
  • Val av våra ombud till distriktetskongressen.
  • Tjörns nomineringar till uppdrag i partidistriktet
  • Rapport om läget i kommunen.
  • Övriga aktuella politiska frågor.

Lite Jul inspirerad förtäring serveras från 18.30!

Ta gärna med dig någon ny medlem till detta möte!

Välkomna!

Vi syns på Billströmska den 10 december!
Och om inte vill styrelsen passa på och önska er alla

En riktigt God Jul
och

Ett Gott Nytt År!

facebook Twitter Email