Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 28 september klockan 19.00, i Humlans lokaler eller via ZOOM för den som hellre vill det!

KVÄLLENS HUVUDTEMA ÄR VÅLD I NÅRA RELATIONER

Hur har kvinnor och barn påverkats i vårt närområde under pandemin?
Har man kunnat se en ökning av de som behövt hjälp eller en förändring gällande de hjälpinsatser som behövts?
Har resurserna funnits för att möta de behov som funnits och hur ser situationen ut just nu? 
För att få svar på dessa frågor och få höra mer om deras verksamhet har Socialdemokraterna Tjörn bjudit in personal från Kvinnojouren i Stenungsund till vårt medlemsmöte
.

På programmet:

 • Våld i nära relationer
 • En summering av årets kyrkoval.
 • Val av representanter till följande uppdrag:
  • Ordinarie ledamot BUN
  • Ordinarie ledamot Kultur & Fritid
  • Ersättare Kultur & Fritid
  • Ersättare kommunens valberedning
 • Information om planerade aktiviteter i höst.
  • 9 oktober (Höstfest)
  • Studiecirklar
 • Rapport om läget i omvärlden
 • Rapport jämställdhet
 • Rapporter om läget i kommunen.
 • Övriga aktuella politiska frågor.

Detta medlemsmöte hålls i Humlan och för de som inte kan eller vil delta i lokalen hållas mötet även digitalt via ZOOM.
Om du vill delta digitalt via ZOOM behöver du inte anmäla dig i förväg, alla medlemmar som har lämnat oss sin e-postadress kommer ett tag före mötet att få en länk och ett lösenord via e-post för att kunna logga in och delta i mötet via ZOOM.

Kaffe serveras från 18:30.

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA!

VÄLKOMNA!

facebook Twitter Email