Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 23 november kl. 19.00, Humlans lokaler, samt möjlighet att deltaga digitalt via Zoom

Kvällens huvudtema är ungdomskulturen på Tjörn

Vi har nu bjudit in representanter från Delta för att få höra mer om deras verksamhet och få möjlighet att ställa frågor. Hur ser deras samverkan med skolan ut? Hur kan man göra deras aktiviteter tillgängliga för så många som möjligt oavsett var i kommunen de bor? Inom vilka områden vill de utvecklas? 

Delta är ett samlingsnamn på kulturskolan och kultur- och fritidscentra på Tjörn. Tjörns breda utbud av aktiviteter har flera gånger uppmärksammats på riksnivå och omfattar många olika områden. Nästan alla unga på Tjörn kan finna något som faller inom deras intresseområde då det som erbjuds är allt från sång, dans och teater till digitalt skapande, matlagning och att meka med bilar. Deltas verksamhet kombinerar ett utbud av mer klassiska kulturyttringar med det moderna, nyskapande och experimentella för att alla skall kunna känna sig välkomna och få möjligheten att vara del av en gemenskap. 

På programmet:

 • ”Delta” ungdomskulturen på Tjörn
 • Information om den kommunala budgeten 2022.
 • Information om planerade aktiviteter
  • Studiecirklar (pågående)
  • 25 november (Jesper Strömbeck i Stenungsund)
  • 14 december medlemsmöte.
 • Val
  • Kandidater till regionlistan
  • Kandidater till riksdagslistan
  • God man vid lantmäteriförrättningar
  • Nämndeman i förvaltningsrätten.
  • Nomineringar för distriktsuppdrag
  • Ombud till distriktskongressen 9 april och höstmötet 2022
 • Rapporter om läget i kommunen.
 • Övriga aktuella politiska frågor.

Detta medlemsmöte hålls i Humlan och för de som inte kan eller vil delta i lokalen hållas mötet även digitalt via ZOOM.

Om du vill delta digitalt via ZOOM behöver du inte anmäla dig i förväg, alla medlemmar som har lämnat oss sin e-postadress kommer ett tag före mötet att få en länk och ett lösenord via e-post för att kunna logga in och delta i mötet via ZOOM.

Kaffe serveras från 18:30.

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA!

VÄLKOMNA!

facebook Twitter Email