Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 25 oktober klockan 19.00, i Humlans lokaler, samt möjlighet att delta digitalt via Zoom. (De som deltar via ZOOM kan på grund av rösthemligheten inte delta vid personval på detta möte).

Kvällens tema är vårt kommunala budgetalternativ för 2023 och val av våra företrädare till styrelser och nämnder för den kommande mandatperioden.

Den politiska majoriteten på Tjörn beslutade att inte diskutera eller besluta om budgeten innan valet. Vad man ville och vilka politiska alternativ som fanns mörkades, nu tror vi att beslutet kommer att tas på kommunfullmäktigemötet den 17 november. Vi behandlade vårt budgetalternativ på medlemsmötet den 24 maj men då en del förutsättningar är förändrade tar vi nu en ny genomgång och ett nytt beslut i denna fråga.

På programmet:

  • Diskussion och beslut om vårt kommunala budgetalternativ för 2023
  • Framtiden! Status i förhandlingarna om att få styra Tjörn
  • Val av våra företrädare i nämnder och styrelser
  • Rapporter om läget i kommunen.
  • Övriga aktuella politiska frågor.


Detta medlemsmöte hålls i Humlan och för de som inte kan eller vill delta i lokalen hållas mötet även digitalt via ZOOM. (De som deltar via ZOOM kan på grund av rösthemligheten inte delta vid personval på detta möte).

Om du vill delta digitalt via ZOOM behöver du inte anmäla dig i förväg, alla medlemmar som har lämnat oss sin e-postadress kommer ett tag före mötet att få en länk och ett lösenord via e-post för att kunna logga in och delta i mötet via ZOOM.

Ta gärna med dig någon ny medlem till detta möte! 

Kaffe serveras från 18:30.

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA!

VÄLKOMNA!

facebook Twitter Email