Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 22 november klockan 19.00, i Humlans lokaler, samt möjlighet att delta digitalt via Zoom.

På kvällens tema står Regionen i fokus. Vi får reda hur arbetet gått med att skapa ett styre i regionen som kan driva våra socialdemokratiska frågor.

På programmet:

  • Regionen
  • Motioner
  • Information från styrelsen
  • Läget i det kommunala arbetet.
  • Aktuella politiska frågor.


Detta medlemsmöte hålls i Humlan och för de som inte kan eller vill delta i lokalen hållas mötet även digitalt via ZOOM. 

Om du vill delta digitalt via ZOOM behöver du inte anmäla dig i förväg, alla medlemmar som har lämnat oss sin e-postadress kommer ett tag före mötet att få en länk och ett lösenord via e-post för att kunna logga in och delta i mötet via ZOOM.

Ta gärna med dig någon ny medlem till detta möte! 

Kaffe serveras från 18:30.

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA!

VÄLKOMNA!

facebook Twitter Email