Välkommen till en stund med Dan Anderssons visor och diktning samt musik och sång.

Onsdagen den 23 februari klockan 14.00- 16.00 i Humlans lokaler

Nu återkommer vi med vårt Dan Andersson tema som vi fick ställa in i december och vi gästas av två trubadurer från Göteborg.

Om Du vill komma, och inte brukar gå på Akademins möten, så var vänlig och anmäl ditt deltagande till jan-evert.halldin@telia.com. Du är mycket välkommen, men vi måste veta hur många vi blir för kaffe och möblering.

Tag gärna med någon vän.   

Även om restriktionerna upphört finns pandemin kvar, därför är det viktigt att vi alla håller ett fysiskt avstånd till varandra när vi träffas och att du som är extra känslig eller känner dig förkyld eller allmänt dålig stannar hemma!                                                      

Om situationen runt coronapandemin inte försämras fortsätter vi med våra träffar varannan onsdag (jämna veckor) klockan 14.00 fram till och med den 18 maj därefter gör vi ett uppehåll över sommaren.

Har du har frågor om vår verksamhet kan du kontakta Jan-Evert Halldin via e-post: jan-evert.halldin@telia.com

Alla ”daglediga” (S)are och sympatisörer är välkomna!

Välkommen till en stund med kaffe, samvaro och förkovran!

facebook Twitter Email