Välkommen till medlemsmöte!

Tisdagen den 21 november klockan 18.30 (OBS! tiden) i Humlans lokaler, samt möjlighet att delta digitalt via Zoom.

Kvällens teman är internationella frågor.

På mötet gästas vi digitalt av partiets internationella sekreterare – Paula Carvalho Olovsson – för att diskutera den uppblossade situationen i Mellanöstern, men också hur de val som genomförts i Europa i år kan påverka EU-samarbetet. Har du någon specifik fråga du vill ställa till vår internationella sekreterare? Mejla ludwig.andreasson@tjorn.se så vidarebefordrar vi den till henne.
Mycket kan verka hopplöst och mörkt när vi ser ut över jorden, men glöm inte Olof Palmes viktiga ord ”Folkens längtan efter frihet kan icke nedslås med våld. Den kommer att leva och den kommer till sist att segra”.

På programmet:

  • Paula Carvalho Olovsson ”Vad händer i vår omvärld”.
  • Ett antal fyllnadsval (enligt utskickad nomineringsanmodan).
  • Val av ombud och ersättare till distriktskongressen m.m. (enligt utskickad nomineringsanmodan).
  • Val till uppdrag för partidistriktet (enligt utskickad nomineringsanmodan).
  • Motioner.
  • Information från styrelsen.
  • Läget i det kommunala arbetet.
  • Aktuella politiska frågor

Detta medlemsmöte hålls i Humlan och för de som inte kan eller vill delta i lokalen hållas mötet även digitalt via ZOOM. 

Om du vill delta digitalt via ZOOM behöver du inte anmäla dig i förväg, alla medlemmar som har lämnat oss sin e-postadress kommer ett tag före mötet att få en länk och ett lösenord via e-post för att kunna logga in och delta i mötet via ZOOM.

Även om restriktionerna upphört är det viktigt att vi alla håller ett fysiskt avstånd till varandra när vi träffas och att du som är extra känslig eller känner dig förkyld eller allmänt dålig stannar hemma!  

Ta gärna med dig någon ny medlem till detta möte! 

Kaffet finns tillgängligt från 18.00! (OBS! tiden)

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA!

Välkomna!

facebook Twitter Email