Var med och påverka

Vi bjuder in dig som bor "i den norra delen av Tjörns kommun" till ett samtal om framtiden för din del av kommunen.

Välkommen till ett öppet möte lördagen den 9 december klockan 14.00 i Myggenäs Tennisklubbs stuga vid tennisplanen.

Vi bjuder på fika och vill diskutera de frågor som du vill ta upp om din kommundel eller någon  annan fråga om Tjörns framtid.

Det kan t.ex. vara bostäder, planfrågor,skolans framtid, företagande, äldreomsorg, fritid/föreningsliv eller kollektivtrafik.

Vi kanske inte kan svara direkt på alla frågor, men vi lovar LYSSNA på dig och om vi inte kan svara direkt återkommer vi med svar till dig.

På mötet får du ta del av vårt kommunala handlingsprogram.
Du kan redan nu läsa handlingsprogramet här på hemsidan, du hittar det under ”Meny – Vår politik – Kommunalpolitik, Tjörns kommun” eller genom att klicka på dem röda texten.

Undrar du över något, kontakta oss via e-post: saptjorn@gmail.com

facebook Twitter Email