Vår valanalys av kommunvalet på Tjörn 2018

Sammanfattning:

  • Vi går bakåt 8,9% och förlorar 3 mandat
  • Vi är fortsatt kommunfullmäktiges största parti med 9 mandat
  • Vi är fortsatt större i kommunen än i riket: +20 röster +0,4%
  • I nästan alla kommuner matchar (S) nedgång (SD)s uppgång
  • Följer rikstrenden tappar högerut SD +1 mandat och på Tjörn också Tjörnpartiet (TP) + 2 mandat och marginellt vänsterut
  • SD +2,6% +1 mandat , TP +6,1% +2 mandat ger summa 3 mandat 8,7%
  • En dämpad oppositionsretorik gav SD och TP ökat oppositionsutrymme
  • Konflikten: marginella röstförluster, men tappad energi och arbetsro med bl.a. förberedelse av valprogram, brister i distributionskedjan, m.m.
  • Både (C) och (V) går sämre än rikstrenden på Tjörn. I förhållande till riket blir det 1,3% sämre kommunen än riket för (C) och för (V) 0,4

 

Bakgrund
Socialdemokraterna har gjort en första valanalys utifrån de siffror och fakta som hittills presenterats. Historiskt brukar ca 10 000 personer gå till valurnorna på Tjörn. Av dessa brukar ca 2 000 personer rösta på socialdemokraterna på riksnivå. Vår analys av det är att så som man röstar i riksdagsvalet är även så som man troligen känner att man till hör ideologiskt. I lokalvalet däremot har socialdemokraterna de senaste valen fått ca 3 000 röster.

Det betyder att vi lokalt har fått ca 1 000 borgerliga röster av de som röstar borgerligt på riksnivå från Tjörn. I vår analys har vi värderat dessa röster som sådana som inte varit nöjda med hur deras ”moderparti” fört politik lokalt. Här kan man väga in alla de så kallade ”affärer” som den borgerliga majoriteten gjort sig känd för. Det är tex markbytet i Rönnäng där framträdande politiker bytte till sig attraktiv tomtmark i ett dike. ”Diket” lovades i valet 2010 att det skulle förvandlas till en för kommunen oumbärlig markyta för en lekplats… Det finns fortfarande ingen lekplats där.

Exemplet får belysa en stor mängd andra liknande ”affärer” där borgerliga ”vänner” emellan kunnat dra förmån av varandras inflytande i tjörnpolitiken. Delvis på grund av dessa ”affärer” så lades grunden för ett nytt parti med ännu tydligare retorik i missnöjet än vad socialdemokraterna kunnat förmå sig till det media som finns. Partiet heter Tjörnpartiet.

Under de senaste åren har även Sverigedemokraterna i riket vunnit mångas förtroende genom att försöka skapa en gemenskap genom att utse en gemensam fiende, människor i nöd. Även i dessa frågor så har socialdemokraterna förlorat tidigare väljare av det ”överskott” som vi haft på Tjörn.

Årets kommunval.
I valet den 9 september så förlorade Socialdemokraterna på Tjörn 8,9% av rösterna. Det innebär tre mandat mindre än i det tidigare valet. Tjörnpartiet och Sverigedemokraterna vann tillsammans 8,7% eller tre nya mandat i förhållande till valet 2014.

I vår valanalys gör vi den tolkningen att de röster som tidigare röstat ”blått” i riksdagsvalet men röstat ”rött” i kommunvalet så har dessa tagit steget till höger och landat i de tidigare nämnda partierna, TP samt SD.

För socialdemokraterna på Tjörn så tycker vi naturligtvis att det är ledsamt men vi är inte förvånade att dessa röster med den retorik som förts tagit steget till de som de anser är kraftfullast i att driva den så kallade vänskapspolitiken ut ur kommunhuset.

Socialdemokraterna delar uppfattningen att många tidigare politiska beslut skett på icke acceptabla underlag men vi har på grund av vår syn på hur det politiska ”hantverket” ska skötas inte kunnat delta i den hårda retoriken angående vänskapspolitik.

Vi tolkar även i vår analys att rikstrenden där Socialdemokraterna backar bl.a. till förmån för Vänsterpartiet även slår igenom på Tjörn och att det tappade moderata mandat som gick till Vänsterpartiet, kan ses som decimalstrid i valräkningssystemet. (V) gick i kommunvalet betydligt sämre än rikstrenden. Övriga partier på Tjörn står kvar på samma mandat som i valet 2014.

Som slutsats så ser vi att socialdemokraterna på Tjörn fortfarande är det största partiet i kommunen. Vi har efter vad vi vet nu ca 2 327 röster lokalt på Tjörn. Vi har 2 307 röster i riksdagsvalet. Vi har alltså fortfarande några fler röster lokalt än i riket. Det är vi glada för, men naturligtvis inte nöjda med att vi tappat mandat till Tjörnpartiet och Sverigedemokraterna.

Generationsväxlingen och konflikten
I media har man kunnat ta del av spekulationer om att partiets generationsväxling skulle ha bidrage där några tidigare ledamöter flyttades längre ner på lista och som inte accepterade det utan valde att avstå att fortsatt kandidera för socialdemokraterna på Tjörn inte haft någon betydelse när man ser valresultatet.

Denna konflikt har gett marginella röstförluster, men tappad energi och arbetsro med bl.a. förberedelse och genomförande av valarbetet med bl.a. valprogram, brister i distributionskedjan, m.m. Inte ens till de partier som några ledamöter valde att byta parti till i hopp om att kunna göra ny politisk karriär har kunnat påvisa framgång för dessa partier. C -1,3%  jämfört riket och kommunen, (V) -0,4% i samma jämförelse.

Avslutning
Avslutningsvis så ser vi att vi har ett ansvarsfullt arbete framför oss för att kunna göra de väljare rättvisa som ideologiskt troget har fortsatt förtroende för socialdemokraterna på Tjörn och i riket. Vi kommer aldrig att ge upp kampen om ett samhälle där vi ser till den enskildes behov i gemenskap och inte i utanförskap.

Ett stort TACK till alla ER som tror på oss, och gav er röst till oss.

 

facebook Twitter Email