Varför mellanstadiet i anslutning till högstadiet?

Att föräldrarna i Skärhamn, Kållekärr, Myggenäs, Fridas Hage och Rönnäng är oroliga för att barnen i mellanstadiet ska gå ihop med högstadiet i en särskild byggnad på en större skola är förståeligt. Som förälder vill man sina barns bästa och större enheter kan kännas osäkert, men faktum är att tittar man på kommunens statistik gällande kränkningar är de inte fler på högstadiet, Bleket och Häggvall, än vad det är på våra småskolor. Dessutom är tanken att skolorna skall utformas med separata byggnader för mellan- och högstadiet.

I årskurs 4-6 (10-12år) utvecklas eleverna från att vara barn till att ta steget in i tidiga ungdomsåren.  Skolgården utformning ser annorlunda ut för F-3 (6-9 år). Här är lärandet, lekandet kreativiteten likaså nyfikenheten och upptäckarglädjen av ett annat slag. Dessutom kräver de andra utomhusytor och lekredskap. 

Kursplanerna i skolan nu för tiden är också utformade på ett annat vis än förr. Tidigare fanns det mer likheter i arbetssätt och utformning mellan låg- och mellanstadiet, medan mellanstadiets undervisning idag påminner mer om den som sker på högstadiet. Det är därför en mer naturlig uppdelning och genererar också fler samarbetsmöjligheter mellan pedagoger på mellan stadierna. Det är även i årskurs 6 som det sätts betyg. De lärare som skall sätta betygen bör vara samma som följt eleverna under hela mellanstadiet och kunnat se deras utveckling, och inte som idag då dessa lämnar mellanstadiet och börjar på Häggvall (beroende på var i kommunen man bor).

Fördelen med att ha hela mellanstadiet i närheten av ett högstadium är också att de kan utnyttja lokaler så som teknik, musik, bild, hemkunskap och NO salar. Dessa salar finns oftast inte på lågstadieskolorna idag, medan det nu för tiden är ett lagkrav att mellanstadiet skall ha detta. Om man inte lägger mellanstadiet i nära anslutning till ett högstadie måste samtliga låg- och mellanstadier byggas ut för att deras lokaler skall matcha dagens krav på skolan vilket blir dyrt att åstadkomma på fem småskolor.

Om mellanstadiet inte flyttas till en egen byggnad på Bleket och Häggvall så uteblir också de synergieffekter som behövs för att tillgodose kommunens behov av förskoleplatser.

Synergieffekterna innebär att de förskolor som ligger intill en lågstadieskola med viss ombyggnad nyttja de tomma lokalerna som mellanstadiet lämnar. Detta innebär ett gott nyttjande av kommunens lokaler samt blir en trevlig övergång från förskola till förskoleklass.

Ytterligare en faktor är att vi står inför stora pensionsavgångar inom skolan. Fram till 2035 kommer elevantalet att öka enligt uppgift från förvaltningen med ca 30 %. Då måste vi få pedagoger som tycker att det är intressant och roligt att undervisa på Tjörn. En del av detta kan vara att anpassa enheterna efter pedagogernas utbildning och öka möjligheterna till kollegialt samarbete.

För att skapa framtidens skola på Tjörn är det viktigt att försöka bortse från individuella önskemål och motiv och se hela kommunens skola som en helhet där lokaler skall utnyttjas på bästa sätt, nybyggnationer endast skall ske när inga andra likvärdiga lösningar finns och där våra barns trygghet och utbildning går i första hand genom att resurserna skall komma dem till godo.

Inriktningsbeslut för framtidens skola på Tjörn 2020-06-11

Kommunfullmäktige i Tjörns kommun antog ett inriktningsbeslut för framtidens skola på Tjörn 2020-06-11, där det beslutades att utveckling av skolstrukturen ska ha följande inriktning:

Ett nav på östra Tjörn vid Fridas Hage/Häggvall med årskurserna från förskoleklass t.o.m. årskurs 9.

Ett nav på västra Tjörn med årskurserna från 4 t.o.m. 9.

Samt förskola, förskoleklass och skolklasser t.o.m. årskurs 3 i respektive ort Myggenäs, Rönnäng, Skärhamn och Kållekärr.

Besluten av östra och västra naven samt verksamheterna i de fyra orterna stöddes av alla partier i kommunfullmäktige förutom Tjörnpartiet.

Följande partier står bakom inriktningsbesluten för framtidens skola på Tjörn

  • Socialdemokraterna
  • Tjörnmoderaterna
  • Liberalerna
  • Kristdemokraterna
  • Centerpartiet
  • Vänsterpartiet
  • Miljöpartiet de gröna
  • Sverigedemokraterna
  • och gruppen Björn på Tjörn

Länk>>> till kommunens protokoll från kommunfullmäktigemötet 2020-06-11, där inriktningsbeslutet för framtidens skola på Tjörn finns med på sidorna 11 – 14.

facebook Twitter Email