Världens bästa äldreomsorg på Tjörn!

I kommande nummer av Tjörnkuriren inleds en serie om Världens bästa äldreomsorg på Tjörn!

För att ta del av era tankar om hur denna äldreomsorg skulle kunna se ut, ber vi er nu komma med inspel.

Vi har alla säkert kommit i kontakt med äldreomsorgen på Tjörn genom nära anhörig; farmor, farfar, syster, bror eller vän och på detta vis skapat oss en uppfattning om hur äldreomsorgen fungerar och kanske har vi också upptäckt hur vi skulle önska att den fungerade utifrån den insikt vi fått.

Vi Socialdemokrater önskar att få ta av era erfarenheter, tankar och idéer för att kunna utveckla och driva de frågor som ni vill att vi arbetar vidare med. Så välkommen att skicka dina synpunkter till saptjorn@gmail.com.

Anette Johannessen (S) andre vice ordförande i Socialnämnden

facebook Twitter Email