Vattenfrågan på Tjörn

Det kan inte ha undgått någon som bor på Tjörn att vattenfrågan har varit i centrum under det senaste året. Dels har vattentillgången varit hårt ansträngd då det torra och varma året 2018 satte allting på sin spets.

Vattennivån i kommunens vattentäkt Bö Tjärn har legat på en rekordlåg nivå sedan ett år tillbaka. Det har hittills inte kommit så mycket regn att nivåerna har fyllts på till normala nivåer.

Istället har fokus på bevattningsförbud, sparsamhet för hushåll och snålspolnings åtgärder kompletterats med löpsedlar om stora vattenläckage i kommunen. Enligt en artikel i GP läcker det ut 340 miljoner liter om året på Tjörn. En hissnande hög siffra. Situationen har gjort att tidningarna har haft en strid ström av läckage och begränsningar. Senast var det barnen på Myggenäs skola som fick gå hem vid ett större läckage.

Bristen på politisk styrning inom ”majoriteten” blir alltmer tydlig. Ekonomin går allt sämre och att säga att kommunen gjorde ett överskott 2018 på åtta miljoner blir ett enfaldigt siffertrixande när man kunde leverera dessa siffror genom att bara genomföra hälften av årets investeringsbudget. En budget som bland annat skulle gå till välbehövda VA-investeringar.

Den som tror att man kan snika sig undan behövliga investeringar är inne på fel politiskt tillvägagångssätt. Dessutom har man inte anslutit alla som vill till VA-kollektivet, vilket skulle göra att dess ekonomi skulle bli bättre. Istället har man tagit miljontals kronor från skattekollektivet och fört in i VA-verksamheten som enligt lagen skall bekosta sin egen verksamhet. Alla beslut fattas huller om buller och man undrar vem som skall få stå för vanskötseln.

Vad vill då Socialdemokraterna på Tjörn? Vi har under åren påtalat behoven av åtgärder inom VA. Vi har flera motioner igång rörande vattenförsörjning och åtgärder som skall minska läckaget. Vi behöver göra rejäla investeringar i nya ledningsdragningar som behövs för att få ett modernare ledningsnät, med modern teknologi. Det är inte försvarbart att lappa och laga i ett läckande ledningsnät som är alldeles för gamla och gistna. Vi behöver ta krafttag för att sätta igång med alla nödvändiga åtgärder, men då behövs en ny politisk ledning.

Rikard Larsson 2:e vice ordf. i Samhällsbyggnadsnämnden

facebook Twitter Email