Vem som styr gör skillnad!

Även i regionen är det som i övriga Sverige ett extremt ansträngt ekonomiskt läge. Ökad inflationen har t.ex. orsakat ökade pensionskostnader med 6 miljarder kronor för 2024.

Till skillnad från vår (SD) styrda regering i landet så vill ändå Västra Götalands-regionen försöka värna vår välfärd.

I regionen styr (S) ihop med (V) och (MP). Denna RödGröna ledning menar allvar med att värna välfärden och budgeterar med ett underskott för 2024 för att kunna satsa mer pengar på framförallt sjukvården i Västra Götalandsregionen.

Hälso- och sjukvårdsbudgeten räknas upp med 3%, för att kunna göra satsningar på bland annat:

  • Förlossningsvården
  • Barn och ungdomspsykiatrin
  • Konkurrenskraftiga löner inom hälso- och sjukvården

Regionen behöver även se över sin verksamhet för att:

  • Minska administrationen
  • Styra upp regionövergripande inköp

Detta för att regioninnevånarna skall få mer för sina skattepengar.

På regionfullmäktige den 28 november beslöts att tillföra ytterligare pengar för att förbättra vår region.

I slutet av 2023 så startar verksamheten vid Högsbo Närsjukhus, för att hantera uppstartskostnader så anslås ytterligare 59,5 miljoner kronor för 2024 till Sjukhusen i Väster.

Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd får mer pengar för att bland annat:

  • Förstärkning av BUP i sjukhusens egen regi
  • Förstärkning av barn- och ungdomsmedicin
  • Inrättande av en mottagning för vård kopplat till sexuella övergrepp

Miljö- och regionutvecklingsnämnd tillförs 15 miljoner kronor för satsningar på ökad biologisk mångfald genom att kompensera Västkuststiftelsen för minskade statsbidrag.

Våra folkhögskolor tillförs 10 miljoner kronor för att kompensera för minskade statsbidrag.

Den som vill ha mer utförlig information om vårt budgetförslag så tag gärna kontakt med undertecknad alternativt läs mer på vår hemsida.

Benny Halldin (S) ledamot i Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige

facebook Twitter Email