Vi firar 100-årsjubileet av kvinnlig rösträtt

Med anledning av Internationella kvinnodagen den 8 mars I år, firar vi att det är hundra år sedan kvinnor i Sverige fick rösträtt. Motståndet var stort ifrån de konservativa i riksdagen, men efter en grundlagsändring 1919 fick kvinnor äntligen rösträtt, som sista land i Norden.

De konservativa har hela tiden motarbetat all förbättring av livet för kvinnorna.

Men socialdemokraternas kamp för jämlikhet, jämställdhet och generell välfärd har steg för steg gjort Sverige till det föregångsland i världen som vi är idag, när det gäller kvinnors rättigheter, resurser och representation.

Men vi har ännu efter 100 år, långt kvar till jämställdhet på de flesta områden också i Sverige!

Kvinnor och män har generellt olika livserfarenheter och hitintills har mäns tillvaratagits i större utsträckning än kvinnors.

På Tjörn dominerar männen fortfarande bland de politiskt förtroendevalda. Enbart socialnämnden avviker. Där är cirka 75 procent kvinnor.

Bara 2 av 11 ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen är kvinnor! Och bara en av de sju ersättarna är en kvinnaI.

KSAU, som förbereder alla kommunala ärenden och där endast 5 ordinarie ledamöter (och en adjungerad Sverigedemokrat) tillåts delta, finns inte en enda kvinna.

Vill vi förbättra samhället måste kvinnor och män bli mer jämlika, även vad gäller att fatta politiska beslut som påverkar vår vardag. Fler män behövs i så kallade mjuka nämnder och fler kvinnor på ordförandeposter och till exempel i miljö- och samhällsbyggnadsnämnder där vi bland annat beslutar om och utvecklar infrastrukturen.

Snart är det val till EU-parlamentet.

Socialdemokraterna vill stoppa högervridningen inte bara i Sverige utan i hela Europa. En högervridning hotar oss alla, men hotar kvinnorna mest. De konservativa och högerextrema försöker nu vrida klockan tillbaka, begränsa aborträtten och stimulera kvinnorna till hemarbete istället för förvärvsarbete. Och de vill bygga murar istället för broar och samarbete.

För ett öppet, demokratiskt, feministiskt EU, som satsar på klimat, miljö och samarbete för tillväxt, trygghet, schysta jobb och gemensam säkerhet – rösta S i EU-valet i maj!

Socialdemokraterna på Tjörn

Rosalie Sanyang och Maud Hultberg

facebook Twitter Email