Vi investerar för en köfri vård

Vårdköerna är för långa. Trots att region och landsting ansvarar för sjukvården presenterar Socialdemokraterna nu förslag som både ska kapa vårdköer här och nu och som ska lägga grunden för en köfri vård på sikt. I vårt starka samhälle ska du inte behöva vänta en dag för länge på att få den vård du behöver, och det gäller oavsett vem du är, var du bor och hur stor din plånboks är.

I Västragötalandsregionen styr en moderatledd allians sjukvården, De arbetar med stora centrala penningöverskott och svältfödda sjukvårdsbudgetar. Sjukhusen drabbas, köerna dit blir längre! Nu skrivs insändare, av dessa partier, om hur de kommande fyra åren borde bli. Att blicka tillbaka och beskriva vad man gjort är mindre intressant. Brist på nödvändiga initiativ, köer som växt, vårdgaranti som urholkats osv, trots statsbidragstillskott,

I Stockholm är det samma partier som styr. Där har det nya Karolinska blivit ett praktfullt ekonomiskt fiasko med bl.a. dyra bygg-, konsult- och advokatnoter. Moderater har suttit på bägge stolar och lagt beställningar till sina ”egna”. Vem som drabbas förstår nog de flesta när sjukvården ska marknadsanpassas. Slöseriet och penningströmmen från patientnyttan ger längre vårdköer även där, och klirr i privata plånböcker.

Socialdemokraterna vill

  • Fortsätta höja statsbidrag för att kunna anställa fler, förbättra arbetsmiljön och ge bättre förutsättningar till personalen. Det handlar om både generella statsbidrag med 20 miljarder mer under nästa mandatperiod, men också riktade satsningar på personalen och deras villkor. Målet är minst 14 000 fler anställda i vården nästa mandatperiod.
  • Öronmärka 400 miljoner kronor per år fram till 2022 för studielön och utbildningsanställningar för sjuksköterskor som blir specialister
  • Vi vill fortsätta möta det utbildningsunderskott som finns. Det gör vi genom att bibehålla de stora investeringar vi har gjort i fler utbildningsplatser på läkarutbildningen, sjuksköterske- specialistsjuksköterske- och barnmorskeutbildningen samt yrkeshögskole- och vuxenutbildningar för bl.a. undersköterskor som den socialdemokratiskt ledda regeringen infört under mandatperioden.
  • Stärka samverkan mellan bland annat sjukvårdshuvudmän och högskolor för att komma tillrätta med bristyrken och bristspecialiteter och fler tillgängliga vårdplatser genom bättre samverkan mellan landsting och kommuner om utskrivningsklara patienter.
  • Patientkontrakt ska införas i vården i hela landet. Så håller vi samman vården, särskilt för patienter med många olika vårdkontakter.

Tycker du också att kortare vårdköer är viktigare än stora skattesänkningar?
Då bör Du välja socialdemokraterna i september.

facebook Twitter Email