Emma, om suicid genom hopp från broarna

I min roll som socionom och skolkurator så är jag van vid att ha ett preventivt perspektiv och arbetar mycket förebyggande i skolorna med elever på olika sätt. De senaste åren har psykisk ohälsa, framför allt bland unga, blivit en företeelse som ökar och som inte sällan tar sig uttryck i självskadebeteende och suicidförsök. Enligt Folkhälsomyndigheten var av samtliga dödsfall i gruppen 15–29 år var 28 procent orsakade av suicid 2017. Både utbildning och erfarenhet och utbildning har dock lärt mig att om man kan stötta unga människor genom dessa tunga perioder har de sedan stora möjligheter att återhämta sig och leva ett liv med god psykiskt hälsa.

Jag, liksom alla andra, har de senaste åren berörts av de självmord som skett genom hopp från broarna som förbinder Tjörn och Stenungsund och kände att vi på Tjörn måste göra mer i frågan. Vi måste aktivt förhindra att det sker. Under 2019 har elevhälsopersonal fått genomgå suicidpreventiv utbildning för att kunna arbeta förebyggande i högstadiet, men genom att försvåra suicid genom hopp från broarna kan vi ta det suicidpreventiva arbetet ett steg längre.

Sveriges Kommuner och Landsting skriver i sitt material ”Förebygga suicid i fysisk miljö” att målsättningen skall vara att försvåra både i tanke och handling för en suicidal person. Det finns ett flertal fallstudier, från olika länder, där installation av fysiska barriärer sänkt antalet självmord till noll. Detta på grund av att suicid i många fall är en impulsiv handling i ett ögonblick av desperation, och att försvåra kan skapa möjlighet för personen att tänka om eller få hjälp.
 
Jag kontaktade stationsansvarig Mikael Fredling vid Sjöräddningssällskapet i Stenungsund för att få underlag för en motion angående suicidprevention på Tjörnbron, samt för att ta reda på om han delade min uppfattning. Svaret jag fick löd som följande:

”Vi kan bara hos oss konstatera att efter att man stängde möjligheten i Göteborg med Angeredsbron och Älvsborgsbron så har ärendena ökat kraftigt.
 
Jag har varit aktiv sedan 2012 och hade fram till Aug 2017 inte haft ett enda larm av denna kategorin på hela station. Efter ett tragiskt ärende i Aug 2017 så har det ökat lavinartat. Under bara Juli-månad har vi haft minst ett larm i veckan där utgången tyvärr vid ett av tillfällena inte blev som vi hade hoppats.”
 
Uppgifterna bekräftades av polisinspektör Fredrik Martinsson som delade med sig av statistik som visar på 1-2 självmord per år samt 2-7 självmordsförsök per år. Han underströk dock att mörkertalet är stort då de har ytterligare upp till 13 uttryckningar per år där det rör sig om misstänkta självmordsförsök där personen antingen inte finns kvar på bron när polisen kommer eller som inte vill säga varför de var där, förutom de incidenter som sker då ingen är på plats som kan tillkalla polis.

Det finns redan framtagna tydliga rekommendationer kring hur man kan skapa en fysisk miljö som förhindrar suicid, på både broar och andra platser, som skulle kunna fungera som en utmärkt guide. Det rör sig om åtgärder som skall försvåra överklättning men samtidigt skall skapa en fortsatt trevlig miljö. När nu Tjörnbron är under renovering vore det ett ypperligt tillfälle att även genomföra dessa förändringar.

Emma Lennholm

Genom att klick på länken kan du läsa Socialdemokraternas motion angående:
”Krav på suicidprevention i form av hoppskydd på Tjörnbron”

facebook Twitter Email