Tjörn Kuriren nummer 1, 2020

Läs Tjörn Kuriren nummer 1, 2020 genom att klicka på denna länk …

Politisk information och Corona-tider.

Nu testas samhällets förmåga att både hantera en för landet och befolkningen allvarlig mänsklig och ekonomisk kris. ”Trollen” på sociala medier har vässat sina klor och attackerar myndigheter och personer för att destabilisera samhällets insatser och förtroende.

Däremot tror Socialdemokraterna att information och öppenhet är viktiga delar även när samhällets resurser och intresse fokuserar på Corona.

En del vill släcka ned den debatt som ligger till grund för bland annat politiska beslut. Det anser inte vi. Därför kommer Socialdemokraterna på Tjörn att fortsätta ge tjörnborna den information och de argument vi anser är viktiga i lokalpolitiken.

Då vi är kritiska till mycket om hur kommunen styrs är politisk polemik även i corona-tider ett inslag. I sakfrågor, som skolstrukturutredningen, äldreomsorgen, VA osv är det viktigt, tycker vi, att Du som tjörnbo kan ta del av våra argument.

Därför får Du nu denna upplaga av Tjörnkuriren. Reagera gärna och hör av Dig i de sakpolitiska frågorna till någon av våra förtroendevalda!

Med vänliga hälsningar Tjörns socialdemokrater  


facebook Twitter Email