Övriga politiska inlägg

Vi firar 100-årsjubileet av kvinnlig rösträtt

Med anledning av Internationella kvinnodagen den 8 mars I år, firar vi att det är hundra år sedan kvinnor i Sverige fick rösträtt. Motståndet var stort ifrån de konservativa i riksdagen, men efter en grundlagsändring 1919 fick kvinnor äntligen rösträtt, som sista land i Norden. De konservativa har hela tiden motarbetat all förbättring av livet…

Läs mer

Rätt till bra bostäder åt alla!

Det är en av socialdemokraternas viktigaste välfärdsfrågor, slog Joakim Järrebring, riksdagsledamot (S) fast, när han på tisdagskvällen gästade medlemsmötet hos Socialdemokraterna på Tjörn. Den marknadsfixering vi haft de senaste 20 åren måste brytas och vi måste komma tillbaka till en social bostadspolitik igen. Det håller inte att bygga dyra bostadsrätter utan staten måste bli en…

Läs mer

Inbjudan till studiecirkel inför EU-valet den 26 maj

Studiecirkeln startar måndagen den 25 februari klockan 19.00

Den 26 Maj är det val till EU -parlamentet . Det är jätteviktigt vilka vi skickar till Bryssel ! Socialdemokraterna på Tjörn inbjuder till en studiecirkel om EU-politiken, varannan måndag (3-4 träffar) i Humlan, Kållekärr. Kontakta gärna studieledaren Rosalie Sanyang 073-7569687  rosalie.sanyang@gmail.com så kan du få studiematerialet i förväg. Såväl medlemmar som sympatisörer hälsas välkomna!

Läs mer

Socialdemokraterna ska ta krafttag för jämlik hälsa och jämlik vård!

Janette Olsson, nytt socialdemokratiskt regionråd, gästade Akademi de Tjörn onsdag eftermiddag och talade bl.a. om sjukvårdssituationen i regionen. -Trots att kristdemokraterna är med och styr både Stockholms- och Västragötalandsregionens sjukvård så fick KD utrymme att kritisera Socialdemokraterna för bl.a. ökade köer, så många väljare lurades tro att Socialdemokraterna bar ansvaret. Under den gångna mandatperioden har…

Läs mer

Sverige ”bara” trea i världen till att bidra till världens bästa!

Sverige ligger nästan alltid i toppskiktet när det gäller ranking över välfärdsinslag. Dessa nyheter får ofta en kort nyhetsflash, om det överhuvud uppmärksammas. Stort utrymme ges istället brister. Brister som ska uppmärksammas, men i balansen att också beskriva vilka förtjänster som finns i Sverige och de lösningar till samhällsproblem som gjorts. Nu senast fick KDs…

Läs mer

Kulturhus, hotellbygge mm.

Dimmorna tätnar – kulturhuset, hotellbygget och Tjörns kommuns politiska ledning tynar bort!

Vi börjar vänja oss, för tyvärr är det inget nytt! Däremot är det ett flagrant misstroende mot demokratisk öppenhet och rent spel som återigen utspelas i tjörnpolitiken. Efter att ha tagit del av Tjörns kommunfullmäktigemöte den 24 januari frågar många sig: – Kan en politisk ledning sjunka djupare i förtroende? Först får man sig en…

Läs mer
facebook Twitter Email