För dig som medlem

Till ”daglediga” (S)are!

Välkommen till Humlan, Kållekärr onsdag 22 mars klockan 14.00 för både en prat- och kaffestund. Vi beräknar därefter träffas var fjortonde dag. Välkommen och tag gärna med någon ytterligare. Frågor? Svar kan (förhoppningsvis) ges av Mary Lottsson eller Jan-Evert Halldin

Läs mer

Ordförande har ordet

2017-01-23 När ni läser detta har ”tjugonde knut dansat julen ut” och Donald Trump har startat sina 4-år som USA:s president. Med andra ord är det hög tid att starta det politiska arbetet för 2017.  2017 är ett valår det första av tre. Den 17 september 2017 väljer medlemmar i Svenska kyrkan de som på…

Läs mer

Ordförande har ordet

2016-12-02 Jag tycker julen kommer tidigare och tidigare för varje år. Kanske har det i år något att göra med den varma hösten som spelade oss ett spratt långt fram i september. Hur som helst är 2016 snart slut och det är dags att summera vad som hänt.  Som vanligt finns det väl både bra…

Läs mer

Ordförande har ordet

2016-11-18 När jag skriver denna kallelse så är valet i USA över. Donald Trump kommer att vara USA:s nästa president för de kommande 4-åren. Personligen tycker jag det är förvånansvärt och djupt beklagligt att en person som uttryckt sig så förnedrande om så många kan få förtroende av nästan hälften av de amerikanska väljarna till…

Läs mer

Ordförande har ordet

2016-10-20 När jag skrev förra kallelsen så kunde vi i tidningarna läsa att (M) vill tillskjuta mer pengar till Tjörns skolar, detta för reparera de stora skador deras budgetbeslut från den 16 juni skulle ställa till med. Trots att det var uppenbart att det föreslagna budgetramen skulle leda till uppsägning med mellan 15-20 lärare (detta…

Läs mer

Ordförande har ordet

2016-09-20 I tidningarna kan man läsa att (M) vill tillskjuta mer pengar till Tjörns skolar, detta för reparera de stora skador deras budgetbeslut från den 16 juni skulle ställa till med. Trots att det var uppenbart att det föreslagna budgetramen skulle leda till uppsägning med mellan 15-20 lärare (detta påtalades av (S) under budgetdebatten) så…

Läs mer
facebook Twitter Email