Trevlig sommar….

Nu är det äntligen sommar…. … och tillvaron fylls med sol, bad, grillning och avkoppling. Vi hoppas att ni alla kommer ha en fantastisk ledighet men vill passa på att påminna om några saker som är viktiga för allas trevnad och säkerhet. Just nu råder det Eldningsförbud, läs mer om detta här: https://www.tjorn.se/nyheter/2020-06-17-eldningsforbud. Eldningsförbudet innefattar…

Läs mer

Vem styr Tjörns kommun?

Den 13 juni 2019 beslöt kommunfullmäktige att; ”Bevilja starttillstånd för ny förskola i Skärhamn enligt barn- och utbildningsnämndens begäran.” Beslutet togs efter en lång debatt i kommunfullmäktige, där vi från Socialdemokraterna ville att beslutet skulle vänta tills vi tagit ett inriktningsbeslut om hur framtidens skolstruktur skulle se ut. Dessutom påpekade vi den olämpliga tomten som…

Läs mer

Ingen annan vill dela med sig

Barn och Utbildningsförvaltningen har tillsammans med all personal slitit hårt med att få sin budget i balans de sista 4 åren. Ett riktigt stålbad har de gått igenom. En minskning med ca 50 årsarbetare. Ingen annan förvaltning vill dela med sig eller förändra sin verksamhet till fördel för Barn och Utbildningsförvaltningen. Efter att ha hört…

Läs mer

En skola för alla och elevassistentens roll

I och med införandet av 1980 års läroplan så myntades begreppet En skola för alla, som gav uttryck för en politisk vision där den obligatoriska skolan skall välkomna alla barn och ungdomar och där utbildningen är anpassad efter individuella behov. I praktiken innebar det att barn med särskilda behov skulle integreras i den ordinarie verksamhet…

Läs mer

Budget på Tjörn antogs med minsta möjliga marginal

Vi Socialdemokrater kan konstatera att det svartgrönblå budgetförslag inför 2021 inte ger varken Barn- och utbildningsnämnden eller Socialnämnden förutsättningar att bedriva en oförändrad verksamhet utan måste genomföra betydande besparingar om man vill hålla sig inom de ” svartgrönblå” budgetramarna. Tjörns kommuns ekonomi är mycket ansträngd. Den senaste prognosen visar ett underskott för innevarande år 2020…

Läs mer

Djurskydd, havsmiljö och kemikalier

För oss socialdemokrater har människors sociala och ekonomiska trygghet alltid stått i fokus. Men lika viktigt är det att våra djur och vår natur mår bra. Vi måste värna och stärka djurskyddslagen – en stark tillsyn, krav på märkning av katter, agera kraftfullt för att högre krav ställs både i Sverige och i EU. Precis…

Läs mer
facebook Twitter Email