Välkomna till medlemsmöte för S-kvinnor Tjörn

Lördagen den 15 maj klockan 17.00, via Zoom.

På dagordningen: Fortsatt samverkan angående äldreomsorgen.   Bjuda in skyddsombud från skola och elevhälsa för samtal?  Genomförd och planerad kartläggning, förebyggande arbete inom kommunen. Familjedag 11/9. Arbete framåt: Kampanj för nya medlemmar? Övriga frågor. Detta medlemsmöte hålls på grund av den pågående pandemin enbart digitalt via ZOOM och du behöver inte anmäla dig i förväg,…

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

De senaste dagarna har präglats av mäns våld mot kvinnor i allmänhet och de fem mördade kvinnorna i synnerhet. Varje kvinna som blir brutalt mördad, misshandlad eller begränsad av en man i sin närhet är en för mycket. Någon annan åsikt finns inte. Det finns för stunden en krisinsikt hos de politiska partierna, bland medierna…

Läs mer

Varför firar vi 1 maj?

Arbetarrörelsen firar 1 Maj varje år sedan 1890. Det gör man till åminnelse av att två arbetare sköts ihjäl av polis under en demonstration för åtta-timmars arbetsdag i Haymarket i Chicago, USA 1886. Vid den tidpunkten växte den svenska fackföreningsrörelsen. År 1889 beslöt fackföreningarna att det behövdes ett politiskt parti för att driva rörelsens politiska…

Läs mer

Stopp för nya VA-höjningar!

Socialdemokraterna och gruppen “Björn på Tjörn” har lämnat in en gemensam motion till kommunfullmäktige angående Vatten- och Avloppsverksamheten på Tjörn. I motionen framgår följande: VA-verksamheten har behov av ett antal stora investeringar. I kommunens antagna budget från 2020-06-11 finns en beräknad investeringsvolym på över 330 miljoner kronor upptagna för åren 2021-2025. Detta samtidigt som dagens…

Läs mer

Ordförande har ordet

Nu har det gått några veckor sedan jag fick förtroendet att ta över ordförande-skapet för Socialdemokraterna Tjörn och jag vill tacka alla som gratulerat och lyckönskat mig. Som ny på posten är det mycket att sätta sig in i. Det har varit möten med partidistriktet där jag fått en genomgång av viktiga saker att hålla…

Läs mer

Presentation av ny ordförande för Socialdemokraterna Tjörn

På Socialdemokraterna Tjörns årsmöte i slutet på mars valdes bland andra uppdrag en ny ordförande. Tidigare ordförande Benny Halldin hade i god tid före årsmötet meddelat att det efter 8 år som ordförande för Socialdemokraterna Tjörn kändes lagom att lämna över till nya krafter. Årsmötet valde Göran R Hermanson till ny ordförande:Jag är tacksam för…

Läs mer
facebook Twitter Email