Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 24 september klockan 19.00, i Humlans lokaler

Kvällens tema är budget. Med oss har vi Aylin Fazelian vår nyvalda Distriktsordförande och riksdagsledamot. På programmet: Kvällens gäst Aylin Fazelian kommer att inleda en diskussion om aktuella politiska frågor och då speciellt om regeringens budget för 2020. Information om det politiska läget i kommunen efter kommunens budgetbeslut. Aktuella politiska frågor. Kaffe serveras från 18:30.Mötesvärdar:…

Läs mer

Frispark

Vänsterpartiet Tjörn är en liten men snabbt växande rörelse som tar sina beslut baserat på människans långsiktiga behov. Tillsammans vill de skapa ett jämlikare och rättvisare samhälle. Med tanke på våra små resurser har de valt att fokusera på fyra områden denna mandatperioden. Ja så går att läsa på deras hemsida. De fyra områden är…

Läs mer

Ordförande har ordet

Jag hade hoppats på att jag så här i början på september kunde berätta hur Tjörns budget kommer se ut för 2020 och inte minst då vilka resurser som skolan skall få de kommande åren men i skrivandets stund är läget i kommunfullmäktige minst sagt oklart. Kanske vet vi mer om vad som gäller efter…

Läs mer

”Det börjar så sakteliga gå åt rätt håll!”

Ja, så kan man sammanfatta informationen om vattensituationen på Tjörn som deltagarna i Akademi de Tjörn fick av kommunens Marie-Louise Bergqvist förmedlade på onsdagens träff med seniora (S)-pensionärer. Dock ska man inte ropa faran över än. Det behövs regn och snö för att fylla på depåerna, men utflöde och inflöde har börjat nå balans och…

Läs mer

Uttalande från S-kvinnors kongress – En kärnvapenfri värld

S-kvinnor har länge arbetat för fred, nedrustning och en värld fri ifrån kärnvapen. Vi är besvikna att Socialdemokraterna, trots sin långa tradition och tidigare ställningstaganden i dessa frågor, nu i regeringsställning väljer att inte signera och ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud. Pressmeddelande 2019-08-17 När frågan beslutades i FN för bara två år sedan, var Sverige…

Läs mer

Rodovisning av fördelningen av kostnaderna för grundskoleverksamheten

Läs mer
facebook Twitter Email