Välkommen till en stund med Dan Anderssons visor och diktning samt musik och sång.

Onsdagen den 1 december klockan 14.00- 16.00 i Humlans lokaler

Detta är den sista träffen för ”daglediga” (S)are och sympatisörer för i år och vi gästas av två trubadurer från Göteborg. Om Du vill komma, och inte brukar gå på Akademins möten, så var vänlig och anmäl ditt deltagande till jan-evert.halldin@telia.com. Du är mycket välkommen, men vi måste veta hur många vi blir för kaffe…

Läs mer

Vi presenterar här vårt och KD:s förslag till kommunalt handlingsprogram och budget för 2022

Hela Tjörn ska leva, året runt. I en värld med stora klimatutmaningar vet vi att samarbete lokalt, regionalt, nationellt och globalt är nödvändigt för att vi ska kunna lämna över en värld till våra barn som vi är stolta över. Därför ändrar vi succesivt vår verksamhet och styrdokument (som den här budgeten) i en mer…

Läs mer

Ordförande har ordet

Det har hänt mycket den senaste tiden och om vi börjar med det positiva så var det många intressanta timmar jag tillbringade framför datorn för att följa den Socialdemokratiska kongressen. Vilka fantastisk duktiga ombud vi har och så många kloka ord som sades. Höjdpunkten var dock valet av Magdalena som ny partiordförande och att få…

Läs mer

Skolutredningen på Tjörn i långbänk återigen

Den 4 november i år beslutade moderater, liberaler, centerpartister att rösta för Tjörnpartiets förslag att återremittera ärendet för vidare beredning. Återigen sätter minoritetmajoriteten käppar i hjulet för att få till stånd ett beslut om Tjörns framtida skolstruktur. Vill dessa partier att ärendet skall utredas vidare eftersom de inte lyckas få igenom sina egna förslag? Det…

Läs mer

”Hela Tjörn ska leva – året runt”

Socialdemokraterna Tjörn står fortfarande fast vid devisen och målet att ”Hela Tjörn ska leva – året runt” och därmed vidhåller vi förslaget om ny skolstruktur enligt det inriktningsbeslut som togs i kommunfullmäktige för mer än ett år sedan. Inriktningsbeslutet som i stort är detsamma som vårt förslag innebär följande: Socialdemokraterna Tjörn vill se två skolnav (åk. 4…

Läs mer

Ett starkare samhälle som bygger på en helhetssyn utifrån invånarnas behov.

Nu har den socialdemokratiskt ledda regeringen överlämnat sitt budgetförslag för nästa år till riksdagen. Budgeten innehåller offensiva reformer för fler jobb, en tryggare välfärd, för att pressa tillbaka kriminaliteten och öka takten i klimatomställningen. Totalt innehåller regeringens budgetförslag reformer för cirka 74 miljarder kronor. Pandemin har visat på betydelsen av en generell och gemensamt finansierad…

Läs mer
facebook Twitter Email