Tilläggsbudget 2024 för Västra Götalandsregionen

Förslag till justeringar av tidigare fastställd budgetUtgående från regionfullmäktiges fastställda budget från juni 2023 så föreslår vi ett antal förändringar som på de kommande sidorna. Även regionbidrag samt resultat- och balansräkning är justerade utifrån detta. Denna tilläggsbudget innehåller endast ekonomiska förändringar, inga ändringar är gjorda i mål, uppdrag eller fokusområden. Vi vill understryka vikten av…

Läs mer

Kultur

Kulturen lyfts, i olika sammanhang, ofta fram som en av vår kommuns styrkor. Tyvärr ser vi att det goda arbetet för kulturen inte sker över allt. I skolans värld får den skapande kulturen inte samma förutsättningar som kulturen i Kulturskolan. Hur kommer det sig att en pedagog i skolan kan ha uppemot 29 elever och…

Läs mer

Angiveri

Protesterna mot regeringen och SD:s angiverilagar blir allt högre och högre, samtidigt som allt fler aktörer ansluter sig. Alla fackförbund i välfärden – Kommunal, Sveriges lärare, Vision, Vårdförbundet, Läkarförbundet och Akademikerförbundet SSR – har gemensamt gått ut och ställt krav på att lagen dras tillbaka. En majoritet av regionerna har framfört krav på att de…

Läs mer

Missbrukarvården

I dag faller många personer inom missbrukar- eller beroendevården mellan stolarna eftersom uppdraget för den är uppdelat på ett sådant sätt att 290 kommunerna hanterar själva missbrukarvården, 21 regioner hanterar den psykiatriska vården och SiS (statens institutionsstyrelse) hanterar tvångsvården. I förra månaden kom den utredning som den förra S-ledda regeringen tillsatt och den pekar tydligt…

Läs mer

Dödsfall på arbetet

Sveriges radio presenterade i början av månaden att 28 personer hittills i år mist sitt liv på jobbet. Antalet dödsfall på arbetet hittills i år är det högsta sen 2011. Det är allvarligt. Det handlar om en arbetare som går till jobbet, men som aldrig kommer hem igen. Förra året skedde det 40 dödsolyckor. Samtidigt…

Läs mer

”Sosseriet måste få ett slut”

Under detta fältrop samlas sverigedemokrater, och historiskt har de stöd av gamla högern, och numera nya moderater. Sverigedemokraterna, som lanserar sig som det riktiga arbetarepartiet, och som säger sig slåss för lag och ordning, profilerar sig i ämnet. Att kollektivavtal tillför lag och ordning på arbetsmarknaden är bekant för de flesta. Men ”sosseriet” drev fram…

Läs mer
facebook Twitter Email