Medborgarlöfte för Tjörn 2021

Medborgarlöfte är årliga löften som tagits fram av kommun och polis i Stenungsund, Orust och Tjörn. Genom intervju med ca 2000 personer i kommunerna har det framgått att det är buskörning och droganvändning som skapar otrygghet hos kommuninvånarna. Polisen har lovat att under minst 15 tillfällen skapa riktade insatser mot droger och trafik i de…

Läs mer

Våga fråga

I år är en annorlunda jul för många. Många kan inte besöka släktingar som de brukar utan är isolerade i hemmet. Många har förlorat någon anhörig och kanske sina arbeten eller är oroliga för att göra det, och den psykiska ohälsan riskerar att öka. Den långa isoleringen har tärt på många som upplever ett ökat…

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten på Tjörn

På kommunfullmäktigemötet den 10 december beslöt Tjörns kommunfullmäktige att höja VA-taxan med 15 %. Tjörns kommun har redan en av de högsta VA-taxorna i landet och efter denna höjning är vi definitivt dyrast i Sverige inom VA-området. Man kan med fog fråga sig varför vi Socialdemokrater sa JA till denna taxehöjning? Svaret är enkelt hade…

Läs mer

Gymnasieskolan och yrkesutbildningar

 Vi har under detta året sett hur samhället kraftsamlar och hur människor gjort solidariska uppoffringar för andra. En av de grupper som förtjänas att lyftas fram är eleverna, lärarna och all övrig personal inom den svenska gymnasieskolan. Medborgare i Sverige har många anledningar, att vara stolta över vår gymnasieskola – men likaså finns det brister…

Läs mer

Tankar kring skolhälsovården i Västra Götaland

Vi vet idag att våra barn och ungdomar lever under en stor mental press. Denna press kommer både från familj, skolkamrater och samhälle. Vi vet att detta påverkar skolresultatet men inte minst deras goda liv, där livet skall vara en dans på rosor. Vi har idag ungdomar som skär sig, går i självmordstankar och då…

Läs mer

Tjörn Kuriren nummer 4, 2020

Läs Tjörn Kuriren nummer 4, 2020 genom att klicka på denna länk …

Läs mer
facebook Twitter Email