Pensioner

I ett Socialdemokratiskt välfärdssamhälle är det en självklarhet att de som varit med och byggt upp vårt land har rätt till trygghet under ålderdomen. Vi har ett mål och det är att den samlade pensionen på sikt ska vara 70 procent av slutlönen för vanliga arbetare. För att nå målet krävs tuffa förhandlingar i samtalen…

Läs mer

Socialdemokraterna på Tjörn informerar om sin verksamhet med anledning av Corona!

Socialdemokraterna på Tjörn försöker vidta åtgärder för att förhindra smittspridning inom vår verksamhet. Nedanstående gäller just nu. Om ändringar sker kommer information att gå ut om det. Tänker du delta i någon av våra verksamheter var då noga med att hålla kolla på Socialdemokraterna på Tjörns hemsida kontinuerligt. Öppna möten där vi träffar allmänheten kommer inte att…

Läs mer

Anna Pella årets Folke Bernadotte stipendiat

Vi Socialdemokrater är glada att årets Folke Bernadottestipendiet tilldelades författarinnan och journalisten Anna Pella som skrivit barnböckerna ” Funkisfamiljen.” ”Hon får stipendiet för det arbete hon gör med att sprida kunskap om livsvillkoren för barn med funktionsnedsättning och deras familjer.” Folke Bernadottes stiftelse skriver ”Att Anna Pellas arbete där barns rätt att uttrycka sina tankar…

Läs mer

Tjörns skolor ska vara av världsklass

Förslag till framtidens skola på Tjörn, ska nu äntligen beslutas på Tjörns kommunfullmäktige den 11 juni 2020. Vi = socialdemokraterna och ”Björn på Tjörn” har lämnat in följandesynpunkter: Förslaget får inte vara en utgångspunkt och ursäkt för nya besparingar på resursfördelningen till skola och förskola. För att ge våra unga de bästa förutsättningar måste lokaler,…

Läs mer

Tjörns kommun måste agera och förstärka äldreomsorgen.

Socialdemokraterna och Björn på Tjörn vill att kommunen agerar för att förstärka äldreomsorgen. Tjörns kommun måste omedelbart genomföra ett paket med åtgärder för att stärka kommunens äldreomsorg (inkluderat våra äldreboende, hemtjänst och hemsjukvård). Socialdemokraterna och Björn på Tjörn föreslår därför följande åtgärder för att förstärka äldreomsorgen på Tjörn. Socialnämnden får ett extra anslag på minst 5…

Läs mer

Nu vill alla vara med!

Nu är det rekordtillströmning till arbetslöshetskassorna, sjukpenningen höjs och karensdagen tas bort, företagen vill ha bidrag och alla företagare får för lite från staten och oss skattebetalare. Moderaterna och KD vill ösa ännu mer pengar ut från statens kassa, 100 miljarder i månaden minst. Vi som ärligt betalat skatt, fackavgift och A-kassa i alla år,…

Läs mer
facebook Twitter Email