Tjörn – ett skolboksexmpel på en Orwellsk situation

Sverige är en representativ demokrati där makten fördelas baserat på invånarnas röster. Den grundlag som bestämmer hur Sverige styrs, Regeringsformen, inleds med meningen ”All offentlig makt i Sverige utgår ifrån folket” och innebär att de beslut som fattas på olika nivåer skall grunda sig i åsikter och intressen hos invånarna. För att en demokrati skall…

Läs mer

Svar på artikeln i Lokaltidningen STO ”Nu skrotar vi friåret och förstärker välfärden”

Svar på artikeln från riksdagsledamöterna Camilla Waltersson Grönvall, Ellen Juntti och Sofia Westergren. Jag läser insändaren om förstärkt välfärd och funderar en stund genom att titta ut genom fönstret, ut över det mörka blågrå havet, när jag passerar Tjörnbron på väg till jobbet i Västtrafiks blåa buss. Klockan är 06.30 och det är så mörkt…

Läs mer

Med små medel men med stort engagemang kan man göra skillnad!

Den 26 januari genomfördes en workshop med kvinnorna i det politiska partiet PDOIS i Gambia. Rosalie Sanynag från Socialdemokraterna på Tjörn, var en av ledarna och initiativtagarna och pengarna för arrangemanget hade samlats in av S-kvinnor Tjörn och I Göteborgsområdets S-kvinnodistrikt. Också på Socialdemokraternas medlemsmöten på Tjörn har lotter sålts till förmån för den här…

Läs mer

Den 27 januari var det Förintelsens minnesdag

Detta på 75-årsdagen av befrielsen av fångarna i Auschwitz. Det är vår uppgift att komma ihåg vår historia för att något sådant här fruktansvärt aldrig skall hända igen. När man tillåter sig att avhumanisera sina medmänniskor och likna dem med djur öppnas också vägen för att behandla sina medmänniskor därefter. Än kan överlevare från Auschwitz…

Läs mer

Miljön kopplad till en ny Översiktsplan på Tjörn

Naturskyddsföreningen Tjörns ordförande, Sverker Molander, besökte under tisdagskvällen Tjörns arbetarekommuns medlemsmöte och lade Naturskyddsföreningens syn på vad en ny översiktsplan bör ta sina utgångspunkter ifrån. Utgångsläget för en miljöpolitisk diskussion är, menade Molander: Allt hänger ihop Ingenting försvinner Det finns inga gratisluncher (en rättvis fördelningspolitik är en förutsättning för att åstadkomma förändring) Därefter ska man…

Läs mer

Svar på ”Pest eller Kolera” i Lokaltidningen Stenungsund, Tjörn, Orust

Så har då miljöpartiet på Tjörn skrivit om sin ideologiska kompass för sitt politiska arbete på Tjörn. Jag har under 2019 inte gett mig in i debatten angående tillsättningen av en Sverigedemokrat som företrädare för Tjörns kommun. Anledningen är att jag som person var den motkandidat som ställdes mot SD. Det hade kunnat uppfattats som…

Läs mer
facebook Twitter Email