”Hela Tjörn ska leva – året runt”

Socialdemokraterna Tjörn står fortfarande fast vid devisen och målet att ”Hela Tjörn ska leva – året runt” och därmed vidhåller vi förslaget om ny skolstruktur enligt det inriktningsbeslut som togs i kommunfullmäktige för mer än ett år sedan. Inriktningsbeslutet som i stort är detsamma som vårt förslag innebär följande: Socialdemokraterna Tjörn vill se två skolnav (åk. 4…

Läs mer

Ett starkare samhälle som bygger på en helhetssyn utifrån invånarnas behov.

Nu har den socialdemokratiskt ledda regeringen överlämnat sitt budgetförslag för nästa år till riksdagen. Budgeten innehåller offensiva reformer för fler jobb, en tryggare välfärd, för att pressa tillbaka kriminaliteten och öka takten i klimatomställningen. Totalt innehåller regeringens budgetförslag reformer för cirka 74 miljarder kronor. Pandemin har visat på betydelsen av en generell och gemensamt finansierad…

Läs mer

Omställningen är en möjlighet för Sverige

Nu har den socialdemokratiskt ledda regeringen överlämnat sitt budgetförslag för nästa år till riksdagen. Budgeten innehåller offensiva reformer för fler jobb, en tryggare välfärd, för att pressa tillbaka kriminaliteten och öka takten i klimatomställningen. Totalt innehåller regeringens budgetförslag reformer för cirka 74 miljarder kronor. Omställningen är en möjlighet för Sverige. Med nya innovationer som exporteras…

Läs mer

Fler skall komma i arbete och ta Sverige framåt efter pandemin

Nu har den socialdemokratiskt ledda regeringen överlämnat sitt budgetförslag för nästa år till riksdagen. Budgeten innehåller offensiva reformer för fler jobb, en tryggare välfärd, för att pressa tillbaka kriminaliteten och öka takten i klimatomställningen. Totalt innehåller regeringens budgetförslag reformer för cirka 74 miljarder kronor. Den gröna återstarten av ekonomin gör skillnad. Krisen är inte över…

Läs mer

Stöd människors kamp för demokrati, mänskliga rättigheter och fred

Det finns nog en förhoppning att världen skall bli en bättre plats att leva på år efter år, decennium efter decennium och sekel efter sekel. Så är det i många fall – människor världen över får det bättre och bättre – men det går tyvärr för långsamt och ibland även bakåt. En tredjedel av världens…

Läs mer

Sverige och Tjörn skall vara tryggt för alla

Nu har den socialdemokratiskt ledda regeringen överlämnat sitt budgetförslag för nästa år till riksdagen. Budgeten innehåller offensiva reformer för fler jobb, en tryggare välfärd, för att pressa tillbaka kriminaliteten och öka takten i klimatomställningen. Totalt innehåller regeringens budgetförslag reformer för cirka 74 miljarder kronor. Vi ska fortsätta att pressa tillbaka kriminaliteten. Polisen behöver fler kollegor…

Läs mer
facebook Twitter Email