Ordförande har ordet

Dagarna blir allt ljusare och den riktiga vårvärmen har kommit. 1:a maj står för dörren och vi kommer att åka till Kungälv i år. Våra partikamrater i Kungälv har bett att vi skall samlas från närliggande arbetarekommuner detta bland annat för att visa att Arbetarrörelsen är mycket starkare än de olika högerkrafterna, bland annat NMR,…

Läs mer

Ordförande har ordet

Barn-och utbildningsnämnden detaljbudget för 2019 redovisar besparingar med en omfattning av 31 miljoner kronor. Detta kommer att få stora negativa konsekvenser för Tjörns unga om det genomförs. Barn- och utbildningsnämnden har under en längre tid underfinansierats och har vid flera tillfällen begärt ramjustering hos Kommunfullmäktige. Orsakerna är flera men det viktigaste är att nämnden fått…

Läs mer

Svar på insändare från (V) på Tjörn

Svar på insändare i Lokaltidningen Stenungsund Tjörn Orust lördagen den 16 februari 2019.

På riksplanet säger sig Jonas Sjöstedt (V) vara den som säkerställt att (SD) inte har något inflyttande. På Tjörn är Erling Alsin och Percy Karlsson (V) de som hjälpt (SD) till ett inflyttande i kommunen. Att (V) på Tjörn idag inte driver någon vänsterpolitik har stått klart en längre tid. Kanske tydligast blev det när…

Läs mer

Ordförande har ordet

Den politiska farsen på Tjörn går vidare normaliseringen av (SD) tar nya steg. Nu senast beslöt kommunstyrelsenarbetsutskott (KSAU) att adjungera in Martin Johansson (SD) och samtidigt göra honom till ordinarie ledamot i krisledningsnämnden. Att på detta sätt göra ett parti med grund i nazismen rumsrent är dumt och rent av farligt. En av de personer…

Läs mer

Förintelsens minnesdag den 27 januari

I söndags var det en dag att minnas de fruktansvärda brott mot mänskligheten nazismen gjorde sig skyldiga till under andra världskriget. Vi får aldrig glömma vad rasism och nationalismen kunde ställa till med. Idag mer än 70 år efter krigets slut är dessa krafter på frammarsch igen. Det som pågår idag är en skrämmande normalisering…

Läs mer

Ordförande har ordet

Gott Nytt År på Tjörn? När vi nu vaknar upp efter nyår företräds Tjörn av Martin & Martin som kommunalråd och oppositionsråd. Tjörn vaknar upp till ett styre av Liberaler som offentligt tar avstånd från sitt moderparti och ett parti med nazistiska rötter. Hur blev det då så här? Denna representation speglar på intet sätt…

Läs mer
facebook Twitter Email