Ordförande har ordet

Den politiska farsen på Tjörn går vidare normaliseringen av (SD) tar nya steg. Nu senast beslöt kommunstyrelsenarbetsutskott (KSAU) att adjungera in Martin Johansson (SD) och samtidigt göra honom till ordinarie ledamot i krisledningsnämnden. Att på detta sätt göra ett parti med grund i nazismen rumsrent är dumt och rent av farligt. En av de personer…

Läs mer

Förintelsens minnesdag den 27 januari

I söndags var det en dag att minnas de fruktansvärda brott mot mänskligheten nazismen gjorde sig skyldiga till under andra världskriget. Vi får aldrig glömma vad rasism och nationalismen kunde ställa till med. Idag mer än 70 år efter krigets slut är dessa krafter på frammarsch igen. Det som pågår idag är en skrämmande normalisering…

Läs mer

Ordförande har ordet

Gott Nytt År på Tjörn? När vi nu vaknar upp efter nyår företräds Tjörn av Martin & Martin som kommunalråd och oppositionsråd. Tjörn vaknar upp till ett styre av Liberaler som offentligt tar avstånd från sitt moderparti och ett parti med nazistiska rötter. Hur blev det då så här? Denna representation speglar på intet sätt…

Läs mer

Gott Nytt År på Tjörn?

När vi nu vaknar upp efter nyår företräds Tjörn av Martin & Martin som kommunalråd och oppositionsråd. Tjörn vaknar upp till ett styre av Liberaler som offentligt tar avstånd från sitt moderparti och ett parti med nazistiska rötter. Hur blev det då så här? Denna representation speglar på intet sätt hur Tjörnborna röstade i september…

Läs mer

Hur många hade röstat på L, M, KD, C, MP, SD eller V om de varit ärliga med att de ville minska pengarna till skolorna och säga upp lärare?

En viktig insändare av vår nye kommunfullmäktigeledamot Christy Whiddon: En budget som slår hårt mot skolan Debatt Den ”Grön-Blå minoritetens” budgetförslag 2019 har ett inriktningsmål att barnens kunskapsresultat på Tjörn ska bli högre än i andra kommuner i Sverige. Samtidigt har L och M och deras medarbetande partier (V, MP, C och KD) budgeterat 10…

Läs mer

Ordförande har ordet

När jag skriver detta har vi vare sig fått ett stabilt styre på Tjörn eller i Sverige för de kommande 4 åren. Den 13 december skall Tjörns kommunfullmäktige anta den budget för året 2019 och samtidigt välja vilka som skall styra Tjörn i nämnder och styrelser. Den budget som en minoritet på Tjörn med Martin…

Läs mer
facebook Twitter Email